IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 52913

بت پرستی خرافات نیست، پرستش " خدای خالق" خرافات است!

9 فبروری 2012, 03:30

هرچه با خود فکر میکنم که از کجا شروع کنم یک قصه یادم آمد . سالها قبل که در شهر کراچی پاکستان بودیم روزی چند نفر مهمان که از جمله قبیله پرستان امروز است تشریف فرما شدند خلاصه بعد صرف غذا یکی از آنها که دستهای خودرا شسته بود نه با صابون که صرف باآب داخل اطاق شد و با روی پاک یکی از رفقای اطاق ما شروع کرد دستانش را پاک کرد . دوست ما که روی این طور مسایَل کمی حساس بود سرخ و سفید شد ولی چیزی نکفت . بعد از رفتن آنها شکایت کرد کفتم چرا چیزی نکفتی کفت خواستم اما با خود کفتم که بکذ ار که هم چنان احمق و نا فهم بماند . حال نیز که آقای رضایی و قبله ای آمال شان که با پرستش هیچ خوک و بوزینه ای مخالفت ندارند اما باور به پرستش خدا وند برایشان از سنک آسمان هم سخت تر هست باشد . لکم دینکم ولی الدین.خداوند که خداوندی اشرا ترک نخواهد کرد حاجت ندارد که از غصه بزخم معده دچار شوید این یکی از نشانه های دمکراسی در قوانین خداوندیست که به منکران خودش اجازه ای چریدن در زمین و استفاده از آب و هوای مخلوق خودش را میدهد الی وقت المعلوم . فاعتبرو یا اولی الابصار ...........

جستجو در کابل پرس