IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 49287

حسن صباح، عیدِ قیامت و روایت معتبر "ماجرای الموت"

29 اكتبر 2011, 22:37, توسط جعفررضایی

ناصرخسرو نخستین و یکی از دو حجت ایرانی جنبش باطنی بوده. دومین و آخرین حجت ایرانی جنبش باطنی حسن صباح بوده است. بدینسان بینش باطنی که خود از چنین "عقلی" برمی آید، عقل کژرستۀ آدمی مسلمان را کت بسته به قیمومت ابدی پیغمبر و تعلیم مطلق امام تحویل می دهد...در بستگی با بینش و جنبش باطنی در اینجا نخست باید دو نکته را باز کنیم. یکی سرشت فرقه یی و سرّی باطنیت را و دیگری تحول نهایی خطرناک و از بنیاد خردزدای آن که از دورۀ "دعوت جدید" با ظهور حسن صباح روی می دهد..."حسن صباح بکلی درِ تعلیم و تعلم[=آموزش و مباحثه] را دربست و گفت خداشناسی به عقل و نظر نیست. به تعلیم امام است"...

در بستر و دنبالۀ این تحول از پایه خردزای و ناظر بر حکومت مطلق امام از طریق سخنگو یا نمایندۀ همه جا حاضر اوست که در جنبش باطنی به تعلیم و ماجرای عجیب و غریبی برمی خوریم که نوید فرارسیدن قیامت را می دهد و شریعت و فرائض را از امت برمی دارد. چنانکه خواهیم دید این واقعه است که مطابق با تمایل زمانه در نقلی مخدوش و مونتاژشده نظر آخوندزاده را جلب می کند و او در آن چرخشی روشنفکرانه در دین کشف می نماید...

آنلاين بنگريد : http://fromwest.blogfa.com/

جستجو در کابل پرس