IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 86031

شستشوی مغزی دختران در قندوز

27 دسامبر 2014, 18:25

چند سال بعد ازین سیاه پوشان مغز شوی شده نیز مانند برادران مغز شوی شده شان استفاده انتحاری صورت می گیرد. همانطوریکه از نو جوانان وخرد سالان در دو سوی مرز با پاکستان بعنوان انتحاری استفاده می شود این سیاه پوشان کور مغز نیز از سوی تیکه داران اسلام راستین مورد خرید وفروش برای انتحار قرار خواهند گرفت.
سال گذشته درین ارتباط بی بی سی یک راپور تاژِ مفصلی را ازین سیاه پوشان درولایت قندوز به نشر سپرد، ودر واقع اخطاری بود که می بایستی از سوی مردم، جامعه نام نهاد مدنی و انسان های روشن فکر ومتعهد نسبت آینده این سر زمین مورد پیگیری قرار می گرفت ودرین میان نقش میدیا بی نهایت ارزنده می بود ولی در هیچ یک از تلویزیون های به اصطلاح ملی ، مردمی وآزاد مورد تجزیه وتحلیل قرارنگرفت، دولت آلوده و فاسد که از سر تا پا غرق در فساد بود و اراکین مسؤل هم به فکر پر کردن جیب و چپاول . از سال گذشته تا هم اکنون بر تعداد شاخه های این مرکز تروریست پرور در قندوز وتخار افزایش قابل توجهی صورت گرفته و قرار گفته مفتی سراج الدین رئیس وبنیان گذار این مدرسه در حدود 110 شاخه و مکتب رسیده است وتحت نظر 55 مدرس ومعلم تریس می گردد.مفتی موصوف در باره تمویل و منابع پولی آن می گوید که دختران با فروش زیور های شان منابع مالی آنرا تمویل می کنند، دلیلی که هیچ انسان خرد مند قبول کرده نمی تواند. سال گذشته وقتی بی بی سی را پور تاژ تهیه میکرد مفتی سراج الدین از ممالک عربی وترکی باز دید می کرد ، بگمان اغلب منابع پولی این مدرسه از سوی باداران وهابی و سلفی اش تدارک دیده می شود. مانند مدرسه خاتم النبیین شیخ آصف محسنی که مرکز جاسوس پروری ولایت فقیه ایران است و هنگام افتتاح آن شیخ محسنی گفته بود که درین مدرسه 13 ملیون دالر مصرف شده و از باقی مانده پول جهاد مدرسه ساخته شده است، در حالیکه این بهانه بیش نبود ودهن تبصره گران را می بست تا نوکری او به باداران ولایت فقیه اش پرده فاش نگردد و معلوم گردیده که دست اندر کاران ولایت فقیه منایع مالی آنرا تهیه کرده بود و حال نیزتهیه میکند.
این قشر طماع و غرض ورز مذهب را مانند شمشیر بر فرق جامعه فرود آورده و آنرا بجای همه ارزشها گذاشته واز آن دینامیتی برای ویران کردن کشور ساخته اند، واکنون که دیده می شود با مذهب و به نام مذهب چها می توان کرد دیگر چارۀ نمانده است مگر روشن کردن جای مذهب در جامعه. در غیر آن کشور بیش از پیش بسوی ویرانی، تباهی و انتحار و ترور سیلان خواهد کرد.

جستجو در کابل پرس