IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85999

شستشوی مغزی دختران در قندوز

24 دسامبر 2014, 11:05

به جواب پیام 24 دسامبر 10:09
شعر خیلی با مفهوم یکی از خواهران ما را اینجا برای خودت و همفکرانت میگذارم.

مرد مسلمان
زنی میگفت بر مرد مسلمان
که ای والا ترین پارسایان
همه پرهیزیان را تا رسیدم
به مانند تو زاهد کی بدیدم
فروشی فخر بر پاکان گیتی
ز ترسا زاده ها تا زردهشتی
ولی چشمت بیافتد تا که بر زن
ترا لرزیده ایمان و دل و تن
اگر در خانقاه و کعبه باشی
ز بانگ کفش زن در خود بپاشی
بگو آیا بود " یزدان پرستی"؟
که ار در گوشهء مسجد نشستی
زنی گیسو بیافشاند چو در باد
زسجاده نمازت رفته برباد
نگه بر دختر نُه ساله داری
که کودک را به عقد خود بیاری
فرو رفتی درون خود لجن را
ملامت مینمایی اهرِمن را
گناه سستی ات را سنگ و سُربی
کفاره بر سر زن مُشت کوبی
ترا باید، که جز از همسر خویش
همه را بنگری چون خواهر خویش
تو که بر نفس خود فرمان نداری
برای زن ز چه فرمانگزاری؟
نه زن آلوده سازد دامنی را
نه گردن می نهد اهریمنی را
ز بس اهریمنی از تو بدیدند
به پیشت اهرمن ها رو سپیدند
به بدبختی نشانی چار زن را
اگر دستت رسد سازی حَرم ها
به مردان کدامین کیش بینی؟
که میبالد به پرهیز چنینی
اگر کم گفتم و بسیار گفتم
ز کردارت بسا اندر شگفتم
مسلمان ِ که مانند تو بلغزد
گمان من به شیطانی نیارزد

جستجو در کابل پرس