IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85144

نگرشی مختصر در باره ی ساختار قومی افغانستان

3 اكتبر 2014, 15:00, توسط /داکتر حسن شرق

2

جناب داکتر صاحب هاشمیان ! از من تقاضا نموده اید سرگذشت سفربری زمان صدارت محمد داود را بنویسم، آنچه درحافظه بود تحت عنواذن (سفربری دیروز وبی سفری امروز) مختصر نوشتم. و درین باره اسطوره ای بیادم آمد که سالهای سال قبل عالم متبحر، فقیرمشرب و درویش صفتی بنام (ملا عثمان) دریکی از قریه جات بالابلوک ولایت فراه که همین اکنون قبرش زیارتگاه خاص وعام است، مدرس و ملا امام مسجدی بود. آن مرحوم تعدادی ازبچه های مردم بینوا را درآن مدرسهء شباروزی مسجد نگه داری و تدریس میکرد وکمک مردم بینوا ودرماندهء آنجا بمدرسه فقط نان خشک بود. طلاب مندرسه که ازخوردن غذای یکنواخت (نان خشک) دلگیر شده بودند، از ملا صاحب روغن خواستند. بهدایت ملا، طلاب دیگ کلانی را ازمنزل خانصاحب بعاریت گرفته کنار کاریز گذاشتند و از آب لبالبش کردند. ملا نزدخالق به عجز شد وسربسجده گذاشت و ( قل هوالله ...) میخواند، و زمانیکه سر از سجده بلند کردو بجانب دیگ دید، همه آب دیگ روغن شده بود. طلاب مذکور که روغن سازی را باین سادگی دیدند، چیزی خود خوردند وچیزی به غربای ده هدیه کردند. و سپس همان دیگ را باردیگر ازهمان آب کاریز پرکرده و همه باطراف دیگ حلقه زده بسجده رفتند وشروع کردند بخواندن (قل هوالله...) ومانند ملا برآب دیگ دم میکردند، اما آب روغن نشد که نشد... باردیگر از سرشام تا دم صبح عین عمل را تکرار کردند، بازهمان آب بود و همان دیگ خان! دانشمندی که شاهد صحنه بود گفت : درست است که دیگ دیگ همان خان وآب هم آب همان کاریز و(قل هوالله...) هم عین قل هوالله در قران شریف است، اما برای روغن شدن آب، دم کردن ملا عثمان ضرورت است، نه از تو ونه از من !

مردم افغانستان همان رادمردان غرورآفرین دیروزی اند که برای آزادی یک وجب خاک وطن شان جان میدادند و امروز هم بچشم سر می بینند که برای آزادی جان میدهند. ولی افسوس و هزار افسوس که امروز از ملا عثمان خبری و از پاسبان وطن شان اثری نیست . مگر نشنیده اید که از جور روز گار درآرامگاه شیر، روباه چوچه میکشد و از گردش ایام آشیانهء بلبل لانهء زاغ وزغن میشود. درچنین روز و روزگاری که مردم افغانستان با عساکر بیش از 40 کشورجهان مشت و گریبان اند، خرتازی همسایگان در سرزمین راد مردان افغان شباهت به چوچه دادن روباه در خانه شیر دارد. ومن الله التوفیق – محمد حسن شرق - 28 اکتوبر 2 1 0 2

جستجو در کابل پرس