IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 84638

درخشش فرهنگ هزارگی با فاصله 3500 کیلومتر دور از وطن در شهر ترابزون ترکیه

2 آگوست 2014, 01:02, توسط احمدتاجیکیار

خوشحا بحال این تازه عروس زیباروی که از پشت تکه نازک زیبایش جلوه خاصی دارد وخوشحا بحال تازه داماد که به حجله زفاف میروند وبنده بسیار اندوهگین استم که آن تازه عروس وتازه داماد داخل کشور مان بدست برادران حامدکرزی و رفقای بجان برابر اشرف غنی احمدزی در راه غور با نامردی و کشته میشوند. وحامدک کرزی دستور میده ه بالای طالبان از سلاح سنگین کار گرفته نشود یعنی هرچه طالبان میکشند ومی درند ومی سوزانند وانفجار میدهند وانتحار میکنند پروا ندارد وخصوصا که هزاره ها وتاجیک ها وتورکمن ها واوزبیک ها را می کشند پروا ندارد مگر باید با سلاح سنگین بالای شان حمله نشود تا بیایند ودر مهمانخانه های کرزی چند رزوی بخوبند و عیش نمایند وبعدش رها شوند وبروند ومردم هزاره را درهرجا گیر میکنند بکشند. وای بحال هزاره های خوش باور وگوسپندی ما که هیچ کاری نمی کنند. هم کوچی آنها را می کشند وهم طالبان حامدک کرزی واشرفک غنی گک احمدزی. باید سلاح بردارند واز کله های دشمنان خود کله منار جور نمایند همانگونه که عبدالرحمان خان از کله های هزاره ها کله منار جور میکرد. ای هزاره اهی درکدام خواب خرگوش استید. فردا همه تان را به دهن توپ بسته میکنند برخیزید و دشمنان تان را نیست ونابود نمایید, ای گوسپندی ها خواب برده. ما درپشت شما وهمراه شما استیم

جستجو در کابل پرس