IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 17036

حامد کرزی و آپارتاید!

4 جولای 2008, 03:02, توسط منصور/ايران

سلام بیگزاد عزیز من مقاله شما را خواندم
بسیار برایم جالب بود .
من با شما هم عقیده هستم.
هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ
شخصی برخوردار باشد .اعلامیه جهانی حقوق
بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی
تأکید دارد. حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر
انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان
اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها
تولد می شود و رشد می کند.امنیت ِ شخصی، در
واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در
اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی،
حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها
باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در
جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ
ناامنی اجتماعی شهروند می گردد.متاسفانه
ما در افغانستان این گونه حق حقوق را رعایت
نمیکینم.شهر وندکیه؟حق چیه؟همین مسئله
کوچیها را شما در نظر داشته باشید.با انكه
دولت افغانستان تمام معاهدات بين المللي
منع تبعيض نژادي را امضاء كرده است ، ولي
درعمل
اين كشور اسير رفتارهاي نژاد پرستانه
بوده
و هركه ميخواهد
با رفتارهاي نژاد پرستانه اش ، اين عمل
شوم را نهادينه سازد
وزارت خانه ها ، ولايات ، ادارات وتمام
ارگانهاي دولتي به باشگا هاي قومي وقبيله
اي تبديل شده اند
با آنكه اكثر مردم افغانستان ، نه جا و نه
خانه وزمين دارند، ولي رييس جمهور فقط
فرمان اسكان كوچي ها را صادر ميكند
مگر كوچي ها جزء مردم افغانستان نستند؟
كه براي آنها ، هم نماينده ويژه در شوراي
ملي، كرسي هاي فوق العاده وحالا فرمان
ويژه براي اسكان آنها
اينها همه اش عمل نژاد پرستان ه است
البته اين اقدام يك زماني توسط اسماعل خان
در هرات نيز مشاهیده ميشد

زيرا در فرهنگ اسماعل خان نيز غير تاجك حق
زندگي در هرات را نداشتند
اين فرهنگ فرهنگ تبعيض نژادي" آپارتايد "
است

جستجو در کابل پرس