IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 68049

طالبان: سر فرزندانت را از تن جدا می کنیم و دخترت را آتش می زنیم

28 نوامبر 2012, 17:21, توسط ارمان

شما بايد بلاخره درک کنيد که حاکمان افغان ويا پشتون چقدر دروغ گفتند. نوکران حلقه بگوش همين حاکمان بودند که ادعا کردند و آوازه برپا کردند که آثار طلايى دوران باخترى وکوشانى را مجاهدين (درآنزمان بويژه پنجشيرى ها) دزديدند وحتى نظربه اينکه همان حاکمان افغان ملتى با دستگاهاى دپلوماتى خارجى پيوند داشتند در نزدشان پناهنده شدند همين دورغ ها را آوازه کردند تا باشد که بين ملتهاى غير پشتون تفرقه و بى اعتمادى ايجاد کنند. ولى آن طلاهاى مردمان کوشانى(اگرگونه هاى درآثارهاى شان نگاه کنيد درک مى کنيد که چهره هاى شان با مردمان توران شباهت دارند نسبت به افغانها) آثاردوران کوشانى ها را از زيرزمينى هاى ارگ و بانک افغان ستان برآمد!
به شرميد اى کاسه ليسان حاکمان پشتون!
زنده وجاويد باد اتحاد غيرپشتونها!
هزاره اوزبيک وتورکمن و تاجيک و پشتون ‌ستیزی ..... نابود بايد گردند. اکنون باز حاکمان پشتون فارسی ‌ستیزی را دردستور روزخود قرارداده است. فارسی ستیزی در افغانستان پديده نو نيست. اصطلاحات ملى (واژه هاى پشتو) خوداش براى به کاربرد غيرپشتونها ستم زبانى فرهنگى وهويتى وعاطفى است.
اين نهال دشمنى را ازريشه نابود بايد کرد.
اصطلاحات ملى بايد پس گرفته شود چون کشور چندين زبانى است و از ديگاه قوانين اساسى مدنى وبشرى وحتى درقانون
افغانستان ازکليه زبانهاى افغانستان درج است وآنزبان رسمى ايست درجاهايکه مردم درآنجا به همان زبان مهترگپ مى زنند
اصطلاحات ملى پس از تصويب قانون اساسى درج اين قانون شد. آيا همين فريب, نيرنگ و بازى دادن نيست?
تغيرنام افغانستان ارمان است
تا که نام افغان است ملک درفغان است
تا که افغانستان است نام اش بطلان است

جستجو در کابل پرس