IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75531

فيلمى براى روشنفكران ( نگاه ديگر به تاريخ، فرهنگ، اديان، اقتصاد و تمدن غرب)

14 آگوست 2013, 16:13, توسط تیمور

صورت گر عزیز قربان این منطق رسا وانسانی ات!باید بگویم جانا سخن از زبان ما می گویی.این مهمند یک آدم مریض روانی است وبر سر هیچ با بعضی ها مخصوصا اگر آن شخص هزاره باشد به مجادله بر می خیزد.این آدم ابله خیال می کند چون الله یاری یک هزاره است٬پس همه هزاره ها به چرندیات ابلهانه او گوش می دهد وآنرا قبول دارد.من خودم یک شیعه استم ولی هیچ وقت به صحابی پیامبر وچهاریار توهین نکرده ام ونخواهم کرد.چون اگر اینان بد می بودند حتما خود پیامبر در زمان خودش عکسالعمل نشان می داد.این احمقانه است که کسی بعد از ۱۴۰۰ سال بیاید بر سر این ها دست به جنگ وجدل بزند.من یک تار موی صحابی پیامبر را به ملیون آیتالله قدرت طلب وفاشیست ایرانی نمی دهم.این آدم مریض مهمند خیال می کند هرکی هزاره ویا شیعه است حتما طرفدار ایران است.در حالیکه این یک مفکوره غلط واشتباه است.ما باید چشم وگوش خودرا بازکنیم.ودنیا واشخاص وکشور ها ومکتب های فکری را بدون پیش داوری های خود قصاوت کنیم.واز تفکرات کلیشه ییمرسوم در افغانستان دست برداریم.دنیا تغیر کرده وما هم باید با زمان پیش برویم.وگرنه قرن های قرن در جهالت قبیلوی خویش مانند مهمند دگم اندیش باقی خواهیم ماند.

جستجو در کابل پرس