IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 23793

دوبی را مرکز تجارت و سکس ساخته اند و انديشه ی آدمکشی را به افغانستان صادر می کنند!

14 فبروری 2009, 21:55, توسط م م

به هرکسی که مربوط باشد..

بخاطری هرکسی که اورا دوست دارید لطفا بروید حقایق را در مورد دین و مذهب تان جستجو کنید و بعد از عقل تان در مورد صحت و سقم ان کمک بیگیرید و افتراات بیجا بنام این و ان مذهب بکسی منسوب نکنید...اگر کسی گفت گوش ات را پشک برد اول باید گوش تان را کنترول کنید نه اینکه دنبال پشک دوید..

خدواند بار ها و بارها میفرماید که چرا تحقیق نمی کنید و یا چرا در مسله تدبر نمیکنید..و چرا حق را با باطل می پوشانید و یا اکثریت شما نمی فهمید و یا خوده به نافهمی می زنید و یا چرا کتاب را به دستان تان می نویسید و بعد به خدا نسبت می دهید و چرااشتباهات که نیاکان شما مرتکب شدند شما نیز بان پا فشاری میکنید..زمانی ناجی بشریت داخل مکانی شد که دو دسته مردم وجود داشتند یکی تعلیم علم می نمودند و دیگری عبادت..و ایشان با گروه که مشغول تعلیم بودند پیوست و اضافه کرد که خدواند وی را برای اینکار فرستاده است ولی امروز طالبان و الکایده مکاتب را منهدم میکنند و با چشم سفیدی خود را پیروان راستین نیز می شمارند..بنا عبادت و طرز منطق شان اشتباه بوده و قابل پیروی نمی باشد و پیروی از شخص جاهل انسان را به سیاه چال سرنگون خواهد کرد..

علت قدرت و برتری غرب درین است که به تحلیل و تحقیق مسله می پردازند و حقیقت را کشف و بعد بان عمل میکنند و موفق هم استند..
اما دوستان ما حقیقت را میبینند و می شونند ولی هرگز در پی تحقیق نمی برایند زیرا در صورت برملا شدن حقایق غرور هزار و چند صد ساله شان بباد خواهد رفت ولی این را فکر نمی کنند که این دنیا به مقایسه اخرت یک متاع قلیل است.. خنده اور است بعضی ها می پرسند که عبادت خداوند در مناطق که افتاب وجود ندارد چگونه می باشد اول باید گفت که منظور از عبادت پرستش افتاب و جهات نیست بلکه اظهار امتنان از خالق پاک و خود سازی و جهاد با نفس است و ثانیا در موجودیت این همه امکانات تخنیکی مدرن موضوع خیلی ساده می نماید صرف باید مسله طوللبلد و عرض اللبلد را و تغیر و تفاوت اوقات را فهمید و بعد به خدا توکل کرد ولی مشکل کار اینجا است که بندگان خدا در مکان که افتاب است به عبادت نمی پردازند اول باید به این مشکل پرداخت..و یا مشکل کسانی در افغانستان و عراق به انتحار دست می زنند باید حل کرد که بدنام دو عالم ما ساخته است وبعد....

اگر کشور های عربی و عجمی در مسله معارف و تحصیل توجه کنند حتما به حقایق خواهند رسید چیزیکه هرگز بان درین کشور ها عمدا توجه نشده در غیر ان کشور های پادشاهی و تکتاتوری تا امروز دوام نمی اورد و در نتیجه لازم نبود تا کسی دست به انتحار و استحمار بزند....
..

پادشاهان ورهبران دیکتاتور دوست ندارند که رعایا ان ها از حق و حقوق خویش با خبرشده و یا از ان سر در بیاورند چون مطلع شدن از حقانیت- خدا پرستی و رفاه واقعی را اورده و به زوال حکومت پادشاهی و دیکتاتوری می انجامد..

جستجو در کابل پرس