IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57436

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

5 می 2012, 07:55, توسط بامیانی

حکایت دیگر ازخاندان سید منصور!

قبل از دست گیری برادران سید منصور توسط افراد حفیظ الله امین، این خانواده در کابل به خانۀ شخصی بنام غلام سخی که از مردم بهسود پشت بند بود پنا برده بودند و بالاخره از همانجا اسیر شدند. کمک های غلام سخی باعث شد که خانواده سید منصور بعد ها هم با پسران غلام سخی روابط فامیلی داشته باشند.

رفته رفته، سید جعفر پسر سید منصور عاشق زن شیر احمد پسر غلام سخی که از مردم پشتون کابل بود، گردید. کار بجای کشید که زن شیر احمد را سید جعفر بخانۀ خود برد و برنامه قتل شیر احمد را ریخت. شیراحمد نزد سید منصور عارض شد ولی نتیجه نداد تا اینکه آن بیچاره از ترس و ننگ زمانه به کویته پاکستان مهاجرت کرد و فعلا هم آنجا زندگی میکند.

خانم دیگر سید جعفر که دختر سید ناصر است، ازین مسئله وقتی آگاه میشود که بعد از اشغال کیان توسط طالبان، تمام خانواده سید منصور به هلیکوپتر که احمد شاه مسعود ارسال کرده بود سوار میشوند. سید جعفر اول او را نوکرش معرفی میکند ومیخواهند او را با خود نبرند ولی آن زن فریاد میزند و مسئله را افشا میکند که سید جعفر از او بدون نکاح شرعی صاحب چند فرزند شده است. بالاخره خانواده سید منصور مجبور شده و وی را باخود میبرند.

آیا نیکی کردن به این خاندان جفا بخود نیست؟ کسی که جانش را بخطر انداخته و اینهارا در خانه اش پنهان نموده بود کارش بجایی کشید که ناموسش را به زور به خانه خود بردند. این نه تهمت است و دروغ، حقیقتی است که همه میدانند.

جستجو در کابل پرس