IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 56261

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

17 آپریل 2012, 19:39, توسط سید ملنگ

 .........................(صفات سید منکر(سید منصور).........................
 سیدمنصور شدی تو صاحب زر.........زجان افشانیی مردان سنگر
 نمودند جان فشانی بهر نامت............درآخربی کفن رفتندازین دهر
 شهید شدازبرای ننگ وناموس...........به سال و ماه بود مابین سنگر
 فراموش کردی آن روزهای سخت را....که شب تاروزبود تنبان توتر
زنیرنگ و فسادت گربگویم.............عزازیل را تویی استاد و رهبر
چه گویم مرتراای مرد سفاک...............تودجال زمان خوب بنگر
شدی منکرحق درروزروشن...............ابوسفیان بودهمیار و یاور
نمودی قتل آن افراد مظلوم...............برای باده نوشی قدرت و زر
زدوشی وسمنگان و زنیکپی...............گریبان گیرتودر روزمحشر
چه گویی تو جواب بیگناهان...............نمیترسی که است الله اکبر
فراموش کرده اجدادخویش را...............شدی منکر ز اولاد پیمبر
به ظاهر جلوه دادی مثل سلمان.............چوبوجهل زمان دور پیمبر
چوخردجال فرعون و ابوجهل...........تو هستی جمله رامنشی و رهبر
چوشیخ نوروزشیخ عوض بازک..........ثنا گوید تورا از خاطر زر
زمان قطع گردد پول ایشان..............سزاگوید تورا از پا تا سر
زر و قدرت نمیماند همیشه ...............مکن تو دشمنی با پور حیدر
چشیدی خون آن مردان حق را ............خریدی موتر ی از بهر جعفر
تورا بودی پسر اسم او جاوید ...........بودی باقوم (لوط)هم یارو یاور
شب وروزش بودی بابچه بازی............زبهرباده نوشی رفت ازین دهر
چه گویم این لعین باده نوش را ...........که ازویسکی و وودکا بود معطر
(چه خوش گفتست فردوسی طوسی.........(پسر گر ندارد نشان از پدر
چه گویم ای سیدمنصورصفاتت..........ترا دعویی نا حق است در سر
 

آنلاين بنگريد : چه گویی تو جواب بیگناهان

جستجو در کابل پرس