IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 55564

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

8 آپریل 2012, 15:36, توسط معاشر

من خود شاهدم که یکی از پسران آقای سید منصور بنام جاوید آغا ,کسی را آزار رسا نیده بود,وی نزد آقای سید منصور عارض شد,آقای سید منصور جر یان رابطور عا دلانه تحقیق کرد , وپس از بازجویی ,دسته های چوپ را با لای پسرش شکست وپسر خویش را برای مدت بیش از یکماه زندانی کرد ومن یکی از شاهدان این روش عا دلانه جناب سید منصور بودم .اینکه مهندسانی پیدا شده است که با گِل خشک ویا کلوخ دیوار مینمایند ,بسته به مهارت ایشان دارد!
به عقیده من هر گونه سر ما یه گذاری برای فرو ریزی این خا ندان ووجاهت شان کاریست عبث ,چرا که مردم افغا نستان بخوبی با این خا نواده آشناست .ودر زمان سور اسرافیل در زمان حا کمیت مجا هدین وطا لبان وکرزی ,اقتدارآقای سید منصور آمیخته با عدالت وخدمت وحراست دا رائی های ملی از آزمون تاریخ بیرون شد لذا هرگونه بهتان در مورد این خا نواده ,کا ریست نا صواب.اما برخی شکستی ها در کار این اداره زمانی مشهود گردید که مدیران مجرب وکار آزموده مثل آ قای سید ظاهر ,داکتر شها ب الدین وقوماندان عمومی جناب سید حسام ا لدین که میخوا ستند اصلاحات لازم در طرز اداره ایجاد نمایند ,از حلقه کاری رانده شدند ومحیط برای افرادی نا شا یسته مثل معراج معاون والی وبرخی افراد فرصت طلب ایجاد شد,اما در هر صورت خط السیر خا ندان در جهت خدمت گذاری, لا ینتغیر باقی گذاشته شدوآنا نیکه در حریم حا کمیت جناب سید منصور زیست نموده اند خاطرات خوب به یاد گار کشیده اند!
معاشر.

جستجو در کابل پرس